Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Ważne!

Informujemy, że dnia 12 listopada 2021 r. nasza poradnia jest nieczynna.

Informacja dla interesantów

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze
informuje o organizacji pracy poradni w warunkach epidemii zakażenia wirusem Covid-19

 

 

 1. W budynku poradni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. W poczekalniach, korytarzach, sekretariacie należy zachowywać odpowiednią (2m) odległość.
 3. Diagnozowane dzieci musza być wyposażone w maseczki, w przybory pisemne (długopis, ołówek, kredki, nożyczki, temperówka).
 4. Przyjmujemy tylko dzieci i osoby wcześniej umówione, nie przyjmujemy osób bez rejestracji.
 5. Przyjmujemy tylko zdrowe dzieci, którym towarzyszy zdrowy rodzic/opiekun.
 6. Zgodnie z procedurami, dziecku towarzyszy tylko jeden rodzic (opiekun). Pracownicy poradni są  zobowiązani do kontrolowania liczby osób, które towarzyszą dziecku. Rodzic/opiekun, po przekazaniu dziecka osobie diagnozujące opuszcza budynek poradni.
 7. Na podstawie zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek wprowadza się pomiar temperatury bezdotykowym termometrem. Pomiar temperatury dokonywany jest w sekretariacie poradni. Pomiaru można dokonać osobiście. Osoby ze stwierdzoną temperaturą 38o lub wyżej muszą natychmiast opuścić budynek poradni i skorzystać z teleporady medycznej.
 8. Pracownicy poradni nie prowadzą żadnych zajęć grupowych w szkołach/przedszkolach, a wyjścia do szkoły są ograniczone do sytuacji koniecznych i tylko za zgodą pracownika poradni.
 9. W poradni w dalszym ciągu obowiązuje zakaz prowadzenie zajęć grupowych.
 10. Pracownicy mają obowiązek wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji powierzchni. Jeżeli badanie nie może być dokończone z powodów sanitarnych dziecko umawiane jest na  kolejny termin.
 11. Pracownicy, za zgodą rodzica, część zadań mogą realizować w sposób zdalny.

 

                                                                                                      Dyrektor Poradni

                                                                                                      Lucyna Dzieniszewska

Zmiany prawne dotyczące edukacji domowej w okresie epidemii

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/2021 nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781).

Procedury bezpieczeństwa

ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W OKRESIE WYSTĘPOWANIA PANDEMII Covid 19

Bezpieczeństwo w obiekcie

 1. Osoby wchodzące do budynku poradni są zobowiązane do posiadania rękawiczek jednorazowego użytku lub dezynfekcji rąk oraz zobowiązane są do zakrywania ust i nosa.
 2. W poczekalniach, korytarzach, sekretariacie należy zachowywać odpowiednią (1,5 – 2m) odległość. W sekretariacie jednocześnie mogą przebywać 4 osoby (2 z obsługi i 2 dodatkowe).
 3. Diagnozowane dzieci muszą być wyposażone w maseczki i w przybory pisemne (długopis, ołówek, kredki, nożyczki, temperówka).
 4. W pomieszczeniach są dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Każdy klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do gabinetu.
 5. Dla pracowników obsługi wprowadza się obowiązek dezynfekowania klamek, poręczy, wyłączników świateł, uchwytów krzeseł i innych sprzętów w pomieszczeniach wspólnych w godz. 10 30, 1230, 1430, 1630 i 1830.
 6. Na terenie poradni mogą przebywać tylko osoby niezbędne do przeprowadzenia określonych czynności, dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 7. Przyjmujemy tylko dzieci i osoby wcześniej umówione, nie przyjmujemy osób bez rejestracji.
 8. Przyjmujemy wyłącznie zdrowe dzieci, którym towarzyszy zdrowy rodzic/opiekun.

 

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych procedur  

Dziękujemy za ich przestrzeganie

Dyrekcja i pracownicy poradni

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.