Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Standardy pracy poradni

 

 

I. STANDARDY PRACY PORADNI

 

1. Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność oraz sytuację materialną.

2. W poradni przestrzegamy prawa o ochronie danych osobowych oraz standardów wykonywania badań.

3. Nasi pracownicy przestrzegają zasad kodeksu etycznego, wynikającego z wykonywanego zawodu.

4. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta jest dopuszczalne w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Personel poradni jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie spotkań (zasada ta nie obowiązuje w takich przypadkach jak zagrożenie zdrowia i życia, podejrzenie lub wykrycie przemocy, wykorzystywania itp.).

6. W poradni przestrzegamy zasad:

 • Przekazywania informacji o przebiegu badania.
 • Przekazywania informacji o dziecku tylko osobom upoważnionym.
 • Uprzejmości, cierpliwości, a jednocześnie asertywności.
 • Nie przekraczania granic swoich kompetencji.
 • Poszanowania kompetencji innych specjalistów.

7. Nasi pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania czynności zawodowych, jeśli okoliczności zewnętrzne lub stan psychiczny czy fizyczny pracownika, mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.

II. ZASADY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

 

1. Klient może zgłosić się do naszego specjalisty bez skierowania.

2. Rejon naszej poradni obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry i nie uczęszczające do przedszkola/żłobka oraz wszystkich uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Jeleniej Góry.

3. Rejestracji może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń: osobiście lub telefonicznie. Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko dziecka.
 • Datę urodzenia.
 • Nr PESEL.
 • Miejsce zamieszkania.
 • Miejsce edukacji przedszkolnej/szkolnej.
 • Numer telefonu kontaktowego.

4. Należy informować poradnię (np. telefonicznie), jeśli klient nie może przybyć na wizytę w wyznaczonym terminie - poradnia wyznaczy inny dogodny termin. Zwolnione miejsce może być wykorzystane przez inne dziecko.

 

 

III. WIZYTY W PORADNI

 

1. Pierwsza, wstępna wizyta odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje zawsze szczegółowy wywiad dotyczący:

 • przebiegu ciąży, porodu i okresu wczesnodziecięcego (w przypadku dziecka do 3 r.ż. i niepełnosprawnego),
 • sytuacji szkolnej/przedszkolnej (w przypadku ucznia w wieku szkolnym/przedszkolnym),
 • sytuacji zdrowotnej,
 • sytuacji rodzinnej.

Wizyta trwa około 1 godziny.

2. Na pierwszą wizytę (w uzasadnionych przypadkach na kolejną) należy dostarczyć:

 • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych,
 • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu),
 • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne,
 • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej,
 • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola.

3. Podczas drugiej wizyty pracownik diagnozuje dziecko – badanie. Wizyta trwa około 2 godzin.

4. Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.

5. W przypadku zaopatrzenia w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.

6. Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać informację o wynikach badania lub opinię z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.

7. Jeśli dziecko zostało wytypowane do terapii indywidualnej lub grupowej w poradni, terminy wizyt zostają zaplanowane w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

8. Każdorazowo, w przypadku, gdy dziecko nie może stawić się na zajęcia, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności dziecka.

IV. PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA

1. Rozmawiajcie Państwo ze swoim dzieckiem na temat problemów, które skłoniły Państwa do zgłoszenia się do poradni.

2. Postarajcie się Państwo wytłumaczyć dziecku, że wizyta w poradni może doprowadzić do rozwiązania problemów dziecka.

3. Spróbujcie Państwo nastawić pozytywnie dziecko do badania, opowiedzieć, że w poradni otrzyma atrakcyjne zadanie do rozwiązania, będzie układać klocki, oglądać obrazki itp.

4. Jeśli stan zdrowia dziecka się zmienił (gorączka, kaszel itp.) zmieńcie Państwo termin badania, gdyż stan zdrowia dziecka może negatywnie wpłynąć na wyniki badania w poradni.

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.