Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  w Jeleniej Górze ul. Wolności 259, 58-560 Jelenia Góra.

 2. Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Karolina Dudkiewicz  Inspektor Ochrony Danych, nr tel. 533-991-796, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 lit. c i h Rozporządzenia, Ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 996), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą danych osobowych będą: pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze, podmioty wskazane w przepisach prawa, podmioty współpracujące z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jeleniej Górze

  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne poradnie w sytuacji potrzeby przekazania danych – po uzyskaniu pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi (rodzic/opiekun niepełnoletniego dziecka, pełnoletni uczeń).

 5. Dane pozyskiwane są od rodziców/opiekunów prawnych lub też od osoby, której dane dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą

  w Poradni.

 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo

  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi

  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań określonych

  w pkt. 3 w zakresie wymaganym prawem (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. 2013 poz. 199) jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.