Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Oferta dla uczniów

 

Zajęcia realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

rok szkolny 2019/2020

 

TYTUŁ FORMY KRÓTKI OPIS OSOBA PROWADZĄCA TERMIN REALIZACJI

Złości dość

Zajęcia na temat trudnych emocji oraz skutecznych metod radzenia sobie z nimi

A. Masternak

zgodnie z zapotrzebowaniem

Zajęcia integracyjne dla grup klasowych

Budowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym

A. Masternak

M. Miszczyk

zgodnie z zapotrzebowaniem

Program profilaktyki alkoholowej. Trening skutecznego odmawiania

Weryfikowanie wiedzy na temat alkoholu, skutków oraz mechanizmów uzależniania się. Trening skutecznego odmawiania. Zajęcia dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej

A. Masternak

M. Miszczyk

zgodnie z zapotrzebowaniem

Moje mocne strony i zainteresowania

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

M. Węglewska

I. Zawiasa

zgodnie z zapotrzebowaniem

Matura i co dalej?

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II i III szkół ponadgimnazjalnych na temat planowania dalszego kierunku kształcenia, połączone z diagnozą preferencji zawodowych

 

R. Szczepanik

zgodnie z zapotrzebowaniem

Wybieram szkołę ponadpodstawową

Zajęcia warsztatowe dotyczące planowania dalszego kierunku kształcenia dla uczniów klas VIII 

R. Szczepanik

zgodnie z zapotrzebowaniem

Szkoły ponadpodstawowe

Zajęcia informacyjne dla uczniów klas VIII na temat możliwości kształcenia w Jeleniej Górze

R. Szczepanik

zgodnie z zapotrzebowaniem

Zajęcia antystresowe

Techniki autorelaksacji i modyfikacja lękowych nastawień

- Zajęcia dla uczniów klas III ponadgimnazjalnych

A. Krawczyszyn

B. Zielińska

cały rok szkolny

Zajęcia warsztatowe dotyczące rozwiązywania sytuacji konfliktowych bądź trudnych w klasie

Zajęcia rozwijające konstruktywne wzorce zachowań w sytuacjach trudnych

- Uczniowie klas V szkół podstawowych i starsi

A. Krawczyszyn

B. Zielińska

cały rok szkolny

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Zajęcia warsztatowe z elementami edukacji, rozwijające konstruktywne wzorce zachowań. Profilaktyka zachowań problemowych

- Uczniowie klas V szkół podstawowych i starsi

A. Krawczyszyn

B. Zielińska

cały rok szkolny

Zajęcia psychoedukacyjne - profilaktyka uzależnień

Edukacja z elementami warsztatu

- Uczniowie klas VI szkół podstawowych i starsi

A. Krawczyszyn

B. Zielińska

cały rok szkolny

Wiem i mądrze wybieram

Zajęcia psychoedukacyjne z obszaru profilaktyki. Tematyka ukierunkowana zgodnie z zapotrzebowaniem (uzależnienia, zdrowy tryb życia, właściwe planowanie i wykorzystanie czasu wolnego, bezpieczeństwo w sieci itp.)

- Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

B. Poleszczuk

 

cały rok szkolny - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości

Kim jestem, kim chcę być czyli "Moja przyszłość zależy ode mnie"

Zajęcia psychoedukacyjne z elementami warsztatu z zakresu rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, orientacji zawodowej i szkolnej.

Zajęcia mogą być wykorzystane dwutorowo:

- do obserwacji ucznia z problemami

- do psychoedukacji

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

 

B. Poleszczuk

 

cały rok szkolny - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości

Inni czy tacy sami?

Zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na tworzenie klimatu akceptacji rówieśniczej tolerancji.

Zajęcia mogą być wykorzystane dwutorowo:

- do obserwacji ucznia z problemami

- do psychoedukacji

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

B. Poleszczuk

 

cały rok szkolny - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości

"Nie", które chroni

Zajęcia psychoedukacyjne z elementami warsztatu. Obszar - profilaktyka uzależnień, zachowań ryzykownych. Problematyka obejmuje umiejętność stawiania granic, przewidywania skutków, określania oczekiwań i potrzeb. Zajęcia mogą być wykorzystane dwutorowo:

- do obserwacji ucznia z problemami

- do psychoedukacji

 

B. Poleszczuk

 

cały rok szkolny - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości

Nauka - co zrobić, aby uczyć się szybciej i chętniej?

Zajęcia psychoedukacyjne z elementami warsztatu. Zakres: style uczenia się, motywacja poznawcza. Zajęcia mogą być wykorzystane dwutorowo:

- do obserwacji ucznia z problemami

- do psychoedukacji

Uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

 

B. Poleszczuk

 

cały rok szkolny - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości

 

Zajęcia realizowane w poradni dla dzieci przedszkolnych

i klas I-III

rok szkolny 2019/2020

TYTUŁ FORMY

KRÓTKI OPIS

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

REALIZACJA

Pomoc pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu; zajęcia indywidualne

Rozwijanie umiejętności językowych, komunikowania się. Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozwijanie kompetencji społecznych. Kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach trudnych

uczniowie

klas I-III

 

M. Matecka-Masiarek

 

cały rok szkolny

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne, ewentualnie w małych grupach (2-3 osobowych)

Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji, nauka czytania, w tym czytania ze zrozumieniem; kształtowanie wrażliwości ortograficznej pisania, trening ortograficzny, usprawnianie motoryki

uczniowie

klas I-III

M. Matecka-Masiarek

cały rok szkolny

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej (indywidualne)

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej i funkcji słuchowo-językowej, usprawnianie motoryki rąk; kształtowanie pojęć i operacji matematycznych

 

dzieci 5-6-letnie

 

 

M. Matecka-Masiarek

 

 

cały rok szkolny

Pomoc pedagogiczna indywidualna

 

Rozwijanie gotowości szkolnej, doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych

 

 

dzieci 5-6-letnie

 

M. Miszczyk

 

cały rok skolny

Terapia psychologiczna

Terapia skierowana do dzieci z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalno-społecznego

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych

Z. Peter- Kubicka

cały rok szkolny

Jak radzić sobie z niepłynnością mówienia?

Zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się, poznawanie i stosowanie technik upłynniających mówienie

dzieci szkolne kl. I-III

E. Jurzak-Kokotowska

rok szkolny

Grupowy trening słuchowy dla dzieci z wadą słuchu

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe, słowno-ruchowe, słowno-rytmiczne oraz słuchowe. Trening uwagi słuchowej

dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 r.ż

 

A. Konieczko

K. Kobylak

 

 

cały rok szkolny

 

Pomoc pedagogiczna indywidualna

Rozwijanie gotowości szkolnej, doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych

dzieci w wieku

5-6 lat

K. Kobylak

cały rok szkolny

 

Pomoc pedagogiczna indywidualna i w małych grupach (2 - 4 osobowych)

Doskonalenie techniki czytania i pisania oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem

uczniowie

klas I - III

K. Kobylak

cały rok szkolny

Pomoc pedagogiczna – zajęcia indywidualne oraz w małych grupach (3-4 osobowych)

 

Uczenie kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, trening pamięci, nadawanie odpowiedniej struktury zdobywanym informacjom oraz przetwarzanie ich poprzez zabawy o charakterze polisensorycznym.

Rozwijanie gotowości szkolnej doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych, reklamowanie samego siebie, osiąganie radości z własnych osiągnięć.

 

dzieci 5 - 6 letnie

 

I. Pietrzyk

 

cały rok szkolny

Pomoc pedagogiczna indywidualna i w małych grupach (2-4 osobowych)

Rozwijanie kreatywnego myślenia dziecka przy rozwiązywaniu problemów według określonej struktury, trening dobrej pamięci. Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w uczeniu się m.in. czytania i pisania. Ćwiczenia poprawnej pisowni, doskonalenie techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

uczniowie kl. I-III

 

I. Pietrzyk

 

cały rok szkolny

Poradnia przyjazna dzieciom

Zajęcia otwarte dotyczące ćwiczeń oddechowych, usprawniających narządy artykulacyjne

zorganizowane grupy dzieci przedszkolnych

A. Konieczko

A. Masternak

 

 

 

Stymulacja rozwoju mowy z dogoterapią

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących rozwój mowy przy współudziale psa terapeutycznego

 

dzieci przedszkolne

 

D. Włodarczyk

W. Barciś

rok szkolny

Stymulacja rozwoju mowy z integracją sensoryczną

Zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami mowy; kształtowanie małej i dużej motoryki, funkcji słuchowych, rozwój leksyki

 

dzieci przedszkolne

W. Barciś

cały rok szkolny

Terapia logopedyczna z udziałem psa terapeutycznego

Prowadzenie terapii indywidualnej przy współudziale psa

Klienci poradni, wymagający terapii logopedycznej, bez przeciwwskazań do udziału w dogoterapii

 

W. Barciś

 

cały rok szkolny

Terapia kynofobii

Zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez psychologa z udziałem psa

Klienci poradni cierpiący na kynofobię

W. Barciś

cały rok szkolny

zgodnie z zapotrzebowaniem

 

Zajęcia realizowane w poradni dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

rok szkolny 2019/2020

 

TYTUŁ FORMY

KRÓTKI OPIS

ODBIORCY

OSOBA PROWADZĄCA

REALIZACJA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne, ewentualnie w małych grupach (2-3 osobowych)

Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych, nauki czytania, w tym czytania ze zrozumieniem; kształtowanie wrażliwości ortograficznej pisania; trening ortograficzny; usprawnianie motoryki

 

 

 

uczniowie kl. IV-VIII

 

 

M. Matecka-Masiarek

 

cały rok szkolny

Pomoc pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu; zajęcia indywidualne

Rozwijanie umiejętności językowych, komunikowania się;Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu; Rozwijanie kompetencji społecznych; Kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 

uczniowie

kl. IV-VIII

 

M. Matecka-Masiarek

 

M. Miszczyk

 

cały rok szkolny

Pomoc pedagogiczna indywidualna i w małych grupach (2-4 osobowych)

Doskonalenie techniki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

 

uczniowie kl. IV

 

K. Kobylak

M. Miszczyk

 

cały rok szkolny

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne, ewentualnie w małych grupach (2-3 osobowych)

 

Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych; nauki czytania, w tym czytania ze zrozumieniem;kształtowanie wrażliwości ortograficznej pisania

 

uczniowie kl.IV-VI

 

 

M. Miszczyk

 

cały rok szkolny

 

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.