Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jelenia Góra ul. Wolności 259 (Cieplice)

Orzecznictwo

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie:

  • nauczania indywidualnego,
  • kształcenia specjalnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespól Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze wydaje orzeczenia:

  • dla dzieci z terenu miasta Jeleniej Góry w zakresie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego
  • dla dzieci z terenu powiatów: kamiennogórskiego, jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry w zakresie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjni-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych wydawane są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Rodzic lub uczeń pełnoletni składający wniosek o wydanie orzeczenia powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich i innych specjalistycznych.

Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz przeprowadzeniu badań przez pracowników Poradni.

Druki do pobrania ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie poradni.

Szukaj

Adres Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra

ul. Wolności 259

tel. 75 647 30 01
kom. +48 533 991 796
fax 75 647 30 03

Czynne:
pon. czw.: 8.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oglądający stronę

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.